Danmark

Har du behov for en mægler?
På denne side finder du en liste over mæglere. Du kan selv kontakte dem eller skrive til foreningens mailadresse på kontakt@nordiskemediatorer.com, hvis du ønsker hjælp til dette.
Nordiske Mediatorers mæglere følger foreningens etiske retningslinjer. Du aftaler selv med mægleren, hvad mæglingen skal koste og hvordan og hvor den skal foregå.

Liste over mæglere i DANMARK:

 

Marion ThorningMarion Thorning.maj.2016
thorning@post10.tele.dk
Dronningens Tværgade 41, 3.
1302 København K
Tlf.: +45 41 65 31 66
www.marionthorning.dk

Type sager:
Jeg mægler og rådgiver i forbindelse med konflikter i privatlivet: mellem generationer, i svigerfamilier, mellem søskende og i venskaber, i skilsmisser og samkvem.

Erhverv og baggrund:
Ud over Master i Konfliktmægling er jeg uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske, faglig superviser og har tillægsuddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole. Er forfatter til flere bøger bla. ‘Lær at løse konflikter’, ‘Mens tide er – Konfliktløsning mellem børn og forældre’ samt ‘Mormor – din datter er blevet mor’. I samarbejde med Jens Emborg, Mie Marcussen og Bo Ørsnes har jeg skrevet bogen “Mellem Os – ABC til konflikt”. Artikel i Information: https://www.information.dk/kultur/2009/01/konflikten-altid-to-sider-mindst

 

Bjarne Friis PedersenBjarne Friis Pedersen
friis@pedersen.mail.dk
Vesterengvej 4
8382 Hinnerup
Danmark
Tlf.: +45 23 86 19 58
www.bjarnefriis.dk

Type sager:
Konflikt mellem fagpersoner – forældre – naboer – gruppeprocesser ift. Trivsel, samarbejde, arbejdsmiljø og konflikter. Mægler i Østjyllands konfliktråd siden 2010

Erhverv og baggrund:
Master i 2009, uddannet sygeplejerske og underviser med lang arbejdserfaring fra begge områder. Selvstændig siden 2012

 

Mie MarcussenMie 3 croppet
mie@marcussen-co.dk
Amagertorv 9, 4. th
1160 København K
Danmark
Tlf.: +45 31 33 29 29
www.marcussen-co.dk

Type sager:
Siden 2001 har Mie Marcussen mæglet og forhandlet mere end 500 konflikter for virksomheder og privatpersoner. Samtidig har hun ledet processer med op til 100 parter. Mie har hjulpet i forskellige typer konflikter såsom:

  1. Samarbejdsvanskeligheder og erhvervssager  
  2. Nabostridigheder i boligselskaber
  3. Drabs- og voldssager for politiet
  4. Familiesager

Erhverv og baggrund:
Mie Marcussen, cand.merc. jur. og master i konfliktmægling, er grundlægger og indehaver af Marcussen & Company. Ved siden af at hjælpe parter i konflikt underviser Mie i konstruktiv konflikthåndtering i virksomheder, på universiteter, i fagforeninger og andre steder, hvor der er behov for det. I forlængelse heraf har Mie oprettet en uddannelse til konfliktnavigatør for mennesker, som er tæt på konflikter qua deres arbejde. Læs mere om udannelsen på www.marcussen-co.dk/uddannelse.html

Tidligere har Mie arbejdet som personalejuridisk rådgiver og forhandler i Dansk Industri, ligesom hun har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, CSR og integration. I samarbejde med Jens Emborg, Marion Thorning og Bo Ørsnes har hun skrevet bogen “Mellem Os – ABC til konflikt”.

Af tillidserhverv er Mie næstformand i Nordiske Mediatorer og tidligere formand for bestyrelsen i Center for Konfliktløsning samt Rådsmedlem i Rådet for International Konfliktløsning.

 

Leise DøllnerLeise,2014
leise.doellner@gmail.com
København, Sjælland og Bornholm
Tlf. (arb): +45 60 88 50 12

Type sager:
Jeg tilbyder konfliktmægling  i alle former for konflikter mellem to, eller et mindre antal personer: konflikter mellem skilte forældre  med eller uden nye partnere, mellem offer og gerningsperson, naboer, konflikter mellem mindre erhvervsdrivende, kollegaer, familiekonflikter i øvrigt m.v.

Erhverv og baggrund:
Jeg er uddannet jurist 1984, psykoterapeut 1992, konfliktmægler 1995, og har gennemført Københavns Universitets Masteruddannelse i Konfliktmægling i 2007.Jeg har siden 1992 beskæftiget mig med mægling teoretisk og praktisk – og har siden 2008 desuden undervist og superviseret i konflikthåndtering og mægling i Danmark og Marokko. Mit fokus har været på mægling mellem skilte forældre.

 

Ulla Viskum
ulvi@ucl.dk
Klampenborgvej 2
5700 Svendborg
Danmark
Mobil: +45 20 56 29 47

 

Jette Nedergaard
jette.nedergaard@ft.dk
Prinsessegade 7a, 3. sal
1422 København K
Danmark
Tlf.: +45 61 62 30 80

 

Lars Rau
Lars.rau@gmail.com
København og Sjælland evt. resten af landet
Tlf.: +45 51 88 04 11

Type sager:
Jeg tilbyder konfliktmægling i alle former for konflikter mellem to parter eller grupper.
Det kan være med en problemstilling som er formuleret eller ikke formuleret (og tit ændrer problematikkerne sig undervejs)
Det er typisk meget sårbart at inddrage andre i en konflikt, men min erfaring er, at det er med til at åbne mulighederne for en hensigtsmæssig løsning som i sidste ende gavner alle parter.
Dog kræver det, at der er vilje fra alle parter til at rykke sig, selvom det kan synes uoverskueligt. Og en konfliktmægling er en god mulighed for at gøre noget andet end man plejer – naturligvis med mægler som styrmand for processen, så parterne kan blive så kompetente på løsningen som muligt.

Erhverv og baggrund:
Cand.mag i Samfundsfag og Musik. Uddannet konflikthåndterer og mægler på Center for Konfliktløsning (CFK) 2004-05.
Master i Konfliktmægling på Københavns Universitet 2014
Har været konfliktrådgiver i CFK siden 2016, konfliktmægler i “Konfliktmæglerne” som samarbejder med Familierådgivningen i København.
Kontaktskabende kommunikation via bl.a. girafsprog (ikke voldelig kommunikation) har jeg taget utallige kurser i siden 2007.
Derudover har jeg været leder for et værested for psykisk sårbare, hvor den konfliktfaglige del har fyldt en del.

 

Susanne Mortensen
susmortensen@gmail.com
Nordjylland
Tlf.: +45 50 70 97 55

Type sager:
Jeg tilbyder konfliktmægling  i alle former for konflikter: mellem skilte forældre , naboer,
kollegaer/fagfolk, familiekonflikter m.v. Tilbyder også konfliktcoaching /- samtale, hvis mægling ikke
umiddelbart er muligt, og behovet for at få arbejdet med konflikten er presserende.

Erhverv og baggrund:
Master i 2016. Har erfaring med mægling, undervisning / workshop og sparring omkring
konflikthåndtering (1:1) og facilitering af større grupper.

 

Vibeke Borberg
advokat@vibekeborberg.dk                   
Sundvænget 12
2900 Hellerup
Tlf.: 29290089
www.vibekeborberg.dk     

Type sager:
Jeg tilbyder konfliktmægling i alle typer af konflikter, der er egnet til mægling: Konflikter i familieforhold, venskabsforhold og naboforhold. Konflikter vedrørende samarbejde og miljø på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og i organisationer. Konflikter mellem borgere og offentlige myndigheder og i erhvervsforhold. Konflikter, der udspringer af mobning, seksuel chikane og anden uønsket seksuel opmærksomhed.

Erhverv og baggrund:
Jeg er advokat med møderet for Højesteret og ph.d. i retsvidenskab og driver mit eget advokatfirma med speciale i informationsret. Jeg er master i konfliktmægling fra Københavns Universitet og aktiv i mæglerkorpset ved Københavns Retshjælp. Desuden er jeg formand for Medienævnet, der uddeler omkring ½ mia. i støtte til danske medier om året.

Charlotte Bæk Risbjerg
charlotte@risbjergrelation.dk
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Danmark
Tlf.: +45 21 26 83 18
www.risbjergrelation.dk

Type sager:
Mediator med speciale i konfliktledelse og relationsudvikling på arbejdspladser, hvor jeg har medieret mellem medarbejdere, ledere og afdelinger siden 2008. Udover mediation mellem to enkeltpersoner, har jeg stor erfaring med mediering i grupper samt facilitering af mediationsprocesser.  Jeg er specialiseret i mediation og forhandling i interkulturelle sammenhænge og medierer professionelt på dansk, engelsk og tysk. Er derudover pionér i online mediation og har medieret virtuelt  siden 2011.

Erhverv og baggrund:
Uddannet i international forhandling og kultur (cand.negot), Master i konfliktmægling (MMCR), samt certificeret coach. Efter 20 år med lederjobs i koncerner i ind-og udland, gik jeg i 2008 selvstændig med rådgivningsvirksomheden RisbjergRelation, hvor jeg medierer, faciliterer samarbejdsprocesser og giver konfliktrådgivning i virksomheder. Underviser og uddanner i mediation, forhandling samt bredt indenfor konfliktledelse. Forfatter og bidragsyder til fagbøger, diverse fagartikler og podcasts indenfor konfliktledelse.