Om Nordiske Mediatorer

Nordiske Mediatorer, Master of Mediation & Conflict Resolution, MMCR er en forening for mediatorer/konfliktmæglere, der kvalificerer sig ved at have en Master i konfliktforståelse og konfliktmægling / Master in Mediation and Conflict Resolution (MMCR) fra Københavns Universitet.
Medlemmerne kommer hovedsageligt fra de nordiske lande og har vidt forskellige faglige baggrunde og arbejdsområder, hvori de udøver deres praksisser som konfliktmæglere.

Nordiske Mediatorer er stiftet den 24. september 2004 og har sit hjemsted i København, Danmark.

Foreningens formål er:
• at udbrede kendskabet til, og anvendelse af mægling/mediation/alternativ konflikthåndtering,
• at arbejde for kvalitetskrav for mediatorer
• at bidrage til kompetenceudvikling gennem efteruddannelse, samt
• at sørge for et forum for at opbygge netværk for foreningens medlemmer.

Nordiske Mediatorer er medlem af Nordisk Forum, som er en forening for mediatorer med forskellige mediatoruddannelser og erfaring.