Afgørelser og kendelser

Voldgiftskendelse af 18/12 2003, sagsnummer 20031218. Kendelsen kan hentes på www.lo.dk under bjælken arbejdsret, domme, søg i domme og kendelser.

Arbejdsrettens dom af 28/2 2005, sag 2003.138. Dommen kan hentes på www.arbejdsretten.dk under afgørelser og så arbejdsrettten.

Højesterets dom af 21/1 2005 (U2005.1265H). Kan hentes via juraportalen. Adgang via juras hjemmeside eller direkte juraportal.dk, skriv UfR I søgefeltet, UfR/Ugeskrift for retsvæsen, UfR igen i venstre side, under opslag vælg type-år-sidenr., indtast år og 1265 i første felt for sidetal.