Links

Om retssystemet på Domstolsstyrelsens hjemmeside: http://www.domstolsstyrelsen.dk/showpage.asp?ID=8

Rådets direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (KOM 2004): http://europa.eu/

Oplysninger om uddannelsen Master i Konfliktmægling: www.jur.ku.dk/konfliktmaegling

Konfliktmægling for unge: www.hvahardugangi.dk

Mægling i nordiske lande: www.konfliktraadet.no , http://www.konfliktmeglere.no