Uddannelse

Mediatorer i NM er alle uddannet Master in Mediation and Conflict Resolution, MMCR. Dette er et kvalitetsstempel, der betyder at mediatorerne har gennemgået en 2-årig uddannelse i konfliktforståelse og mediation, der indbefatter både teoretisk forståelse samt omfattende træning og supervision.

Københavns universitet er det første universitet i Europa, der udbyder en Master i konfliktforståelse og konfliktmægling / Master in Mediation and Conflict Resolution (MMCR). Se videre om uddannelsen: http://jura.ku.dk/uddannelser/efterogvidereuddannelse/master/