Valg af mediator

Hvis du ønsker et mæglingsmøde, kan du kontakte en af foreningens mediatorer fra listen over aktive mæglere. Der kan også sendes en mail til foreningen kontakt@nordiskemediatorer.info som derefter videreformidler en mediator. Vedkommende vil derefter tage kontakt til dig.

En mediator fra foreningen har kendskab til forskellige konfliktmekanismer og problemstillinger. Fx hvordan mennesker påvirkes af at være i konflikt og hvordan et konfliktforløb med mange aspekter kan komme til udtryk. De har erfaring med hvordan det er muligt, selv i komplicerede sager, at hjælpe parter til at selv finde frem til en aftale der afslutter konflikten. Det er dog parterne selv, der finder frem til og afgør, hvilke beslutninger, der er tilfredsstillende for dem, i den aktuelle situation.

Ønsket om at benytte mediation som konfliktløsningsmetode kan enten komme fra en eller flere af parterne, men også fra personer, der på en eller anden måde er påvirket af konflikten.

Mediation er baseret på, at parter mødes frivilligt med henblik på en forandring af nuværende situation, hvilket kan være den største udfordring. Det kan være en udfordring at erkende, at der er en konflikt, at sige at man ønsker en forandring og at få afsluttet konflikten. Det er derfor en særlig udfordring for parterne at blive enige om at tage initiativ til en mediation. Frivilligheden ved et mæglingsmøde er baseret på, at parter til enhver tid kan afbryde mæglingen og benytte andre muligheder for konfliktløsning.

Når en konflikt er opstået, kan det være aktuelt med mere konkret information om mulighederne i mediation og procedurerne. Parterne har ofte brug for at få information om mødets karakter og forløb i det aktuelle anliggende. Det er vigtigt at parter har en forestilling om hvad en mediation går ud på og hvad de eventuelt “går ind til“.

Det kan fx indebære at være indstillet på at:
•  Hver part fremkommer med sit blik på sagens omstændigheder.
•  Der afklares begreber.
•  Der laves temaer af problemstillingerne for at skabe overblik.
•  Der skal samarbejdes om at indgå holdbare aftaler.