Aktive mæglere

Har du behov for en mægler?
På denne side finder du en liste over mæglere. Du kan selv kontakte dem eller skrive til foreningens mailadresse på kontakt@nordiskemediatorer.com, hvis du ønsker hjælp til dette.
Nordiske Mediatorers mæglere følger foreningens etiske retningslinjer. Du aftaler selv med mægleren, hvad mæglingen skal koste og hvordan og hvor den skal foregå.
Liste over mæglere:

 

Turid

Advokat Turid Debes Henze

FÆRØERNE:

Turið Debes Hentze
tdh@hentze.fo
Mobil: +298 51 97 00
www.hentze.fo

Type sager:
Alle sager

Erhverv og baggrund:
Advokat

 

NORGE:

Trond LexauTrond Lexau
advokat@lexau.no
Lille Markevei 13
5005 Bergen
Norge
Tlf. (arb): +47 55 30 04 80
Tlf. (priv): +47 55 28 09 08
Mobil: +47 91 12 12 31
www.lexau.no eller www.mediasjon.no

Type sager:
Jeg arbeider med alt, fra personlige konflikter, ervervskonflikter, gruppekonflikter, samarbeidsforhandlinger, og internasjonalt arbeide.

Erhverv og baggrund:
Advokatvirksomhet i mer enn 30 år, foredragsholder, mediator, organisasjonsarbeid, en rekke bestyrelsesverv

 

Kjell RibertKjell-Ribert-2-150x150
kjell@ribert.no
Sandakerveien 30
0473 Oslo
Norge
Tlf. (arb) +47 2271 9966
Mobil +47 900 84 775
www.ribert.no

Type sager:
Jeg megler i alle typer saker; arbeidskonflikter, samlivskonflikter, gruppekonflikter samt personlige konflikter. Jeg superviserer også parter enkeltvis, og har mitt spesiale i konflikter som har et internasjonalt preg, eller dreier seg om multikulturalitet og integrering.

Erhverv og baggrund:
Master i konfliktmegling fra 2006, og har også bakgrunn som spesialpedagog, sosialantropolog og focusing-trainer. Jeg holder erfaringsbaserte kurs i konflikthåndtering og kommunikasjon, og har laget et integreringsprogram for minoritetsspråklige, deres kolleger og ledere. Jeg utvikler også tilnærminger for fremmedspråkstilegnelse. Jeg arbeider og megler på norsk, dansk, engelsk og spansk.

 

Bernt Møst Lien
bernt.most.lien@gmail.com
Krabberudlia 7
1337 Sandvika
Norge
Tlf:  +47 92 45 82 70
www.konfliktløsning.no

Type sager:
– Bistand i konflikthåndtering og forsoningssamtaler – hjelp til å snakke sammen
– Bistand til å forstå hvorfor vi tenker og reagerer som vi gjør i konfliktsituasjoner og              hvordan vi kan forholde oss mer hensiktsmessig til hverandre
– Undervisning og workshops for grupper (privat/forening/arbeidsplass) om                              kommunikasjon, konfliktforståelse og konflikthåndtering

Erhverv og baggrund:
– Arbeider til daglig med organisasjons- og lederutvikling i sykehus, med spesielt fokus på      relasjons- og kommunikasjonskompetanse
– Er utdannet  i organisasjons- og ledelsesfag fra universitetet i Manchester, og megling og    konflikthåndtering fra Københavns universitet

 

 

DANMARK:

Stig GregersenDSC_2107 (4)
stig.gregersen@skuld.com
stig.gregersen@live.dk
Strandvejen 58, 4. sal
2900 Hellerup
Danmark
Tlf: +45 33 43 34 10
Mobil: +45 40 25 09 61
www.skuld.com

Type sager:

Erhverv og baggrund:
Jeg er advokat og ansat i SKULD, der forsikrer stort set alle former for ansvar indenfor det søretlige område i hele verden. SKULDs hjemmeside er www.skuld.com. I denne forbindelse har jeg også deltaget som part og partsrepræsentant ved mæglinger i udlandet.

 

Marion ThorningMarion Thorning.maj.2016
thorning@post10.tele.dk
Dronningens Tværgade 41, 3.
1302 København K
Tlf.: +45 41 65 31 66
www.marionthorning.dk

Type sager:
Jeg mægler og rådgiver i forbindelse med konflikter i privatlivet: mellem generationer, i svigerfamilier, mellem søskende og i venskaber, i skilsmisser og samkvem.

Erhverv og baggrund:
Ud over Master i Konfliktmægling er jeg uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske, faglig superviser og har tillægsuddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole. Er forfatter til flere bøger bla. ‘Lær at løse konflikter’, ‘Mens tide er – Konfliktløsning mellem børn og forældre’ samt ‘Mormor – din datter er blevet mor’. I samarbejde med Jens Emborg, Mie Marcussen og Bo Ørsnes har jeg skrevet bogen “Mellem Os – ABC til konflikt”. Artikel i Information: https://www.information.dk/kultur/2009/01/konflikten-altid-to-sider-mindst

 

Anja Riis Tüchsen HofgaardAnja Riis Hofgaard
anjart@hotmail.com
Fåborgvej 22
4000 Roskilde
Danmark
Mobil (arb): +45 21 52 45 87

Type sager:
Jeg arbejder med konfliktmægling i følgende typer sager: på arbejdspladsen (mellem medarbejdere, medarbejdere og leder eller mellem ledere), i nabostridigheder, i familie- og venne-relationer.

Erhverv og baggrund:
•Erhverv og baggrund i øvrigt: Jeg arbejder til daglig som konfliktmægler og projektleder for KTO og KLs forsøgsprojekt med konfliktmægling på arbejdspladsen, dertil arbejder jeg med konfliktmægling i nabostridigheder i Københavns Almene Boligselskab. Jeg har arbejdet med familiekonflikter i Statsforvaltningen og tager løbende enkeltsager ind – lige fra familieproblemer, tvister mellem forretningspartnere til samarbejdsproblemer på arbejdspladsen mellem to parter eller større grupper – sidstnævnte kan udvikle sig til gruppeprocesser med længere tidsforløb. Min baggrund er Master i Konfliktmægling og Cand.mag. i Psykologi og Internationale Udviklingsstudier. Jeg har beskæftiget mig med konflikter, psykisk arbejdsmiljø, ledelse og HR siden 2001 i både ind- og udland. Jeg er desuden ekstern lektor i konfliktmægling på det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet samt ekstern lektor i psykologi ved RUC, og bestyrelsesmedlem i Nordiske Mediatorer.

 

Ruth JuulRuth oktober 13
rj@kondia.dk
Drosselvej 6
2630 Taastrup
Danmark
Mobil:  +45 22 45 97 65
Tlf.: +45 43 52 97 65

Type sager:
Kurser i konfliktforståelse og Konflikthåndtering. Mægling, samtale og rådgivning til familier, skilsmisseparter, enkeltpersoner og arbejdspladser.

Erhverv og baggrund:
Ruth Juul arbejder som selvstændig med virksomheden Center for Kontakt og Dialog www.kondia.dk. Ruth er læreruddannet, har en diplom i ledelse og har mange års erfaring som lærer og skoleleder. Ruth har siden 2008 arbejdet med tilbud til par og familier, før, under og efter skilsmisse og er certificeret underviser i det forskningsbaserede kommunikationsprogram PREP.

 

Bjarne Friis PedersenBjarne Friis Pedersen
friis@pedersen.mail.dk
Vesterengvej 4
8382 Hinnerup
Danmark
Tlf.: +45 23 86 19 58
www.bjarnefriis.dk

Type sager:
Konflikt mellem fagpersoner – forældre – naboer – gruppeprocesser ift. Trivsel, samarbejde, arbejdsmiljø og konflikter. Mægler i Østjyllands konfliktråd siden 2010

Erhverv og baggrund:
Master i 2009, uddannet sygeplejerske og underviser med lang arbejdserfaring fra begge områder. Selvstændig siden 2012

 

Mie MarcussenMie 3 croppet
mie@marcussen-co.dk
Amagertorv 9, 4. th
1160 København K
Danmark
Tlf.: +45 31 33 29 29
www.marcussen-co.dk

Type sager:
Siden 2001 har Mie Marcussen mæglet og forhandlet mere end 500 konflikter for virksomheder og privatpersoner. Samtidig har hun ledet processer med op til 100 parter. Mie har hjulpet i forskellige typer konflikter såsom:

  1. Samarbejdsvanskeligheder og erhvervssager  
  2. Nabostridigheder i boligselskaber
  3. Drabs- og voldssager for politiet
  4. Familiesager

Erhverv og baggrund:
Mie Marcussen, cand.merc. jur. og master i konfliktmægling, er grundlægger og indehaver af Marcussen & Company. Ved siden af at hjælpe parter i konflikt underviser Mie i konstruktiv konflikthåndtering i virksomheder, på universiteter, i fagforeninger og andre steder, hvor der er behov for det. I forlængelse heraf har Mie oprettet en uddannelse til konfliktnavigatør for mennesker, som er tæt på konflikter qua deres arbejde. Læs mere om udannelsen på www.marcussen-co.dk/uddannelse.html

Tidligere har Mie arbejdet som personalejuridisk rådgiver og forhandler i Dansk Industri, ligesom hun har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, CSR og integration. I samarbejde med Jens Emborg, Marion Thorning og Bo Ørsnes har hun skrevet bogen “Mellem Os – ABC til konflikt”.

Af tillidserhverv er Mie næstformand i Nordiske Mediatorer og tidligere formand for bestyrelsen i Center for Konfliktløsning samt Rådsmedlem i Rådet for International Konfliktløsning.

 

 

Leise DøllnerLeise,2014
leise.doellner@gmail.com
København, Sjælland og Bornholm
Tlf. (arb): +45 60 88 50 12

 

Type sager:
Jeg tilbyder konfliktmægling  i alle former for konflikter mellem to, eller et mindre antal personer: konflikter mellem skilte forældre  med eller uden nye partnere, mellem offer og gerningsperson, naboer, konflikter mellem mindre erhvervsdrivende, kollegaer, familiekonflikter i øvrigt m.v.

Erhverv og baggrund:
Jeg er uddannet jurist 1984, psykoterapeut 1992, konfliktmægler 1995, og har gennemført Københavns Universitets Masteruddannelse i Konfliktmægling i 2007.Jeg har siden 1992 beskæftiget mig med mægling teoretisk og praktisk – og har siden 2008 desuden undervist og superviseret i konflikthåndtering og mægling i Danmark og Marokko. Mit fokus har været på mægling mellem skilte forældre.

 

Ulla Viskum
ulvi@ucl.dk
Klampenborgvej 2
5700 Svendborg
Danmark
Mobil: +45 20 56 29 47

 

 

Jette Nedergaard
jette.nedergaard@ft.dk
Prinsessegade 7a, 3. sal
1422 København K
Danmark
Tlf.: +45 61 62 30 80

Type sager:

Erhverv og baggrund:

 

Kristian Borch
krbo@dtu.dk
søllerød park 15, 17
2840 Holte
Danmark
Tlf: +45 51 53 74 82

Type sager:

Erhverv og baggrund: