Norge

Har du behov for en mægler?
På denne side finder du en liste over mæglere. Du kan selv kontakte dem eller skrive til foreningens mailadresse på kontakt@nordiskemediatorer.com, hvis du ønsker hjælp til dette.
Nordiske Mediatorers mæglere følger foreningens etiske retningslinjer. Du aftaler selv med mægleren, hvad mæglingen skal koste og hvordan og hvor den skal foregå.

Liste over mæglere i NORGE:

Trond LexauTrond Lexau
mediator@lexau.no
Lille Markevei 13
5005 Bergen
Norge
Tlf. (arb): +47 55 30 04 80
Tlf. (priv): +47 55 28 09 08
Mobil: +47 91 12 12 31
www.lexau.no eller www.mediasjon.no

Type sager:
Jeg arbeider med alt, fra personlige konflikter, ervervskonflikter, gruppekonflikter, samarbeidsforhandlinger, og internasjonalt arbeide.

Erhverv og baggrund:
Advokatvirksomhet i mer enn 30 år, foredragsholder, mediator, organisasjonsarbeid, en rekke bestyrelsesverv

Kjell RibertKjell-Ribert-2-150x150
kjell@ribert.no
Sandakerveien 30
0473 Oslo
Norge
Tlf. (arb) +47 2271 9966
Mobil +47 900 84 775
www.ribert.no

Type sager:
Jeg megler i alle typer saker; arbeidskonflikter, samlivskonflikter, gruppekonflikter samt personlige konflikter. Jeg superviserer også parter enkeltvis, og har mitt spesiale i konflikter som har et internasjonalt preg, eller dreier seg om multikulturalitet og integrering.

Erhverv og baggrund:
Master i konfliktmegling fra 2006, og har også bakgrunn som spesialpedagog, sosialantropolog og focusing-trainer. Jeg holder erfaringsbaserte kurs i konflikthåndtering og kommunikasjon, og har laget et integreringsprogram for minoritetsspråklige, deres kolleger og ledere. Jeg utvikler også tilnærminger for fremmedspråkstilegnelse. Jeg arbeider og megler på norsk, dansk, engelsk og spansk.

Bernt Møst Lien
bernt.most.lien+mediator@gmail.com
Krabberudlia 7
1337 Sandvika
Norge
Tlf:  +47 92 45 82 70
www.konfliktløsning.no
LinkedIn

Sandvika – Sandefjord – Larvik

Type saker:
– Bistand i konflikthåndtering og forsoningssamtaler – hjelp til å snakke sammen
– Bistand til å forstå hvorfor vi tenker og reagerer som vi gjør i konfliktsituasjoner og hvordan vi kan forholde oss mer hensiktsmessig til hverandre
– Undervisning og workshops om  kommunikasjon, konfliktforståelse og konflikthåndtering.

Arbeid og bakgrunn:
– Arbeider til daglig med organisasjons- og lederutvikling i sykehus, med spesielt fokus på relasjons- og kommunikasjonskompetanse
– Er utdannet  i organisasjons- og ledelsesfag fra universitetet i Manchester, og konfliktanalyse og konflikthåndtering fra Københavns universitet