Medlemskab

Medlemskab opnås af personer, der har aflagt afsluttende mastereksamen i Konfliktmægling/mediation ved Københavns Universitet, juridisk fakultet. Som interrimsmedlemmer, dog uden stemmeret, kan der også optages studerende fra uddannelsen.

Foreningen kan også optage personer, der har en tilsvarende uddannelse ved de nordiske universiteter.

Efter ansøgning og særlig beslutning i hvert enkelt tilfælde, kan bestyrelsen beslutte om optagelse af medlemmer, som bestyrelsen finder, har kompetencer som utvivlsomt mindst svarer til ovennævnte kriterier.

Kontingent
Kontingentet udgør kr. 615 pr. år.
Studerende på MMCR uddannelsen, arbejdssøgende og pensionister kr. 300 pr. år (fra 2019)

Ved indbetaling af kontingent fra Danmark benyttes:
Danske Bank kontonummer: 1551-10310636

Ved indbetalinger af kontingent fra udlandet benyttes:
IBAN-nr dk79300000-10310636 swift dabadkkk

Påfør dit navn og holdnr. ved indbetaling.

Særskilte arrangementer

For spørgsmål vedrørende kontingent og øvrige indbetalinger, kan du skrive til vores kasserer på: kasserer@nordiskemediatorer.com