Standardformuleringer

I standardkontrakter i erhvervslivet, står ofte at uenigheder skal løses ved voldgift. Det bliver efterhånden mere almindeligt i stedet at henvise til, at parterne løser uenighederne ved mediation. Ved at henvise til Nordiske Mediatorer, er du sikker på, at mediator har en to-årig masteruddannelse fra Københavns Universitet. Vi giver her et bud på, hvordan du kan skrive det ind i kontrakten:

Dansk version
“Såfremt der måtte opstå tvister mellem parterne, skal parterne først forsøge at løse uoverensstemmelser ved gensidige, loyale og imødekommende forligsforhandlinger, der på begæring af en part skal ske under medvirken af en mediator udpeget af Nordiske Mediatorer. Såfremt der ikke er opnået enighed inden 60 dage, skal enhver tvist mellem parterne afgøres endeligt og bindende af Retten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herfor.”

Norsk version
“Dersom det oppstår konflikt mellom oss, er vi enige om å søke denne løst gjennom bruk av habil og kvalifisert mediator ( mekler). Dersom vi ikke kan bli enige om valg av mediator, godtar vi at denne utpekes av foreningen Nordiske Mediatorer MMCR, ved dets styre ( www.nordiskemediatorer.com)”