Nyhedsbrev februar 2014

I dette nyhedsbrev kan du læse følgende indlæg:

Nordiske Mediatorer fylder 10 år i 2014. Læs formandens velkomst til jubilæumsåret.

Arv og fordeling af arv bringer stærke følelser frem og risiko for splittelse, livslange brud og  dårlige relationer er åbenbar. Når arvesager afgøres i retssystemet, fokuseres på ret og uret, ikke på familierelationen. Det handler om jura og paragraffer. Alternativet er konfliktmægling. Læs mere om konfliktmægling i arvesager her.

I samme åndedrag bringer vi et indlæg om brugen af separate møder i familiekonflikter. Her beskrives hvordan teori møder praksis, og hvordan det kan være en fordel at bruge separate møder.

I Norge har der i efteråret været afholdt to spændende arrangementer. Det ene var “Høstmøte” i Norsk Dialog, som er et forum, der har til formål at fremme forståelsen for og udviklingen af brugen af dialogiske metoder. Du kan læse om brugen af cafédialoger og Sabona-metoden i indlægget om høstmøde i Norsk Dialog her. Det andet arrangement var Nordic Conferense for Mediation and Conflicttransformation i Oslo, som samlede mæglere fra hele Norden til udveksling af erfaringer og arbejdsmetoder. Du kan læse mere om konferencen her.

Ph.d. Ida Helene Asmussen har forsvaret sin afhandling om konfliktråd. Til brug for afhandlingen har hun gennemført kvalitative studier af konfliktråd i Danmark og stormøder i Norge, og vi bringer derfor et resumé af afhandlingen.

Til slut kan du selvfølgelig orientere dig i kommende aktiviteter og relevante netværk i nyt fra foreningen, samt på vores faste side om relevante konferencer og arrangementer udenfor foreningsregi i ind- og udland.