Mediatorkonferanse i Oslo

Diakonhjemmet Høgskole i Oslo hadde tatt initiativet til å samle de nordiske land til ”Nordic Conferense for Mediation and Conflicttransformation” 8.-10.november, i Oslo. Bakgrunnen var savnet av en felles nordisk arena, etter at Nordisk Forum for megling har sovnet stille inn. Her møtte der et hundretalls mennesker fra hele Norge, fra Sverige, fra verden omkring, men i liten grad fra Danmark. Vår egen Kjell Ribert, som jo er halvt dansk, måtte derfor høylydt bruke sin dobbeltstemme. Våre mastere var for øvrig godt representert ved konferansen, både som deltakere og foredragsholdere.

Tema om konflikthåndtering/megling som sosial innovasjon
Tema om konflikthåndtering/megling som sosial innovasjon

Diakonhøyskolen i Oslo utdanner familiemeglere og sosionomer, og konflikthåndtering inngår i utdannelsen for begge kategorier. Høyskolen er en viktig faktor for utbredelsen av megling og konstruktiv konflikthåndtering og deler vårt verdisyn. Derfor har flere av våre mediatorer gjennom årene vært anvendt i undervisningen der.

Det store trekkplasteret ved konferansen var John Paul Lederach, som noen vil kjenne igjen fra masterutdannelsen. Konferansen åpnet fredagen hvor temaet var sosialt entreprenørskap, med etterfølgende mottakelse i Oslo Rådhus, med ordfører Fabian Stang i spissen. Lørdagen startet med Lederach, som alltid er spennende å høre på, men han fløy fort av sted da han omtrent samtidig også skulle opptre i Sverige.

Hastig, men ikke mindre viktig var også den norske eks-justisministeren Knut Storberget. Han sprutet av energi og gav videre tanker fra sitt eget bokprosjekt om restorative justice. En viktig mann for vårt felt med andre ord.

Interessant var det også å høre Grethe Nordhelles innlegg om megling. Grethe er for Norge det Vibeke er for norden.  Lørdagen fortsatte så med fem workshops, blant annet med flere svenske foredragsholdere. Svenskene pekte på at de føler seg noe ensomme, og har behov for stimulans. Dagen ble avsluttet med undertegnedes foredrag om muligheter for å øke feltets bredde og skape allianser for å oppnå større kraft. Mange gode tilbakemeldinger på tankene, selv om det var langt på dag.

Plenum sesjon med Hans Boserup og Jan Norman
Plenum sesjon med Hans Boserup og Jan Norman

Søndagen startet med vår egen Jan Norman (Sverige), som sammen med velkjente Hans Boserup, var blant keynotespeakerne. Foredraget handlet om Hans`s doktorgradsprosjekt som handler om mikrodynamikk i meglingsprosessen.

Direkte avklarende var sistemann blant dagens keynotere, psykolog Jan Atle Andersen, en kontroversiell figur. Høylytt debatt i korridorene etterpå satte hva som egentlig er dialog på dagsorden. Noen mente at han dokumenterte at mye av det, som gir seg ut for å være dialog, faktisk dreier seg om det motsatte. Det kan da også være en læring tenker jeg, særlig for milde velmenende mennesker som vi gjerne er.

Dagen fortsatte med fire workshops, herunder et foredrag fra en kvinne fra politiets dialoggruppe. Hun har både politiutdannelse og meglerutdannelse. Utrolig hva man kunne få til gjennom dialog, også under gateopptøyer! Søndagen ble avsluttet med en workshop ledet av vår egen Kjell Ribert sammen med psykolog Columbus Salvesen. Den hadde overskriften ”The plasticity of the Person”, og illustrerte bevegeligheten hos partene gjennom bruk av fire eksempler fra egen virkelighet.

Deltakelsen var god under hele arrangementet, og vi synes arrangementet var nyttig. Vi fikk delt ut våre foldere i øst og vest, og vi blir nok lagt merke til. Derfor oppfører vi oss så pent som vi kan.

Trond Lexau