Nyhedsbrev marts 2013

Ressursbank?

”Bestyrelsen skal være kraften for å skape ny energi,
men ikke alene utføre enhver arbeidsoperasjon.”

I år har vi fått utrettet mye, tænker vi i bestyrelsen. Vi er aktive på mange fronter og vi blir stadig mer synlige. Mennesker og medier søker oss opp i stigende grad. For å komme videre nå, må kraften få større bredde. Bestyrelsen har derfor outsourcet kontingentinnkreving, kasserer- og regnskapsfunksjonen og nyhetsbrevet er styrket og oppgradert med ressurser utenfor bestyrelsen. Det håper vi, at du vil merke. Du kan læse mere herom her under Resursbanken. Vi prioriterer synlighed højt, og kan dette nogen gange ske på bekostning av arrangementer med faglig dybde. Spørsmålet er så, hvordan vi kan oppnå større grad av synlighet samtidig som vi ivaretar hensynet til faglig utvikling og fordypning. I forbindelse med kommende generalforsamling i mars forsøger vi begge deler.  Temaet ”ondskap” blir sjelden utfordret, men slumrer i bakgrunnen blant annet i forbindelse med 22. juli-massakren i Oslo. Vi skal sette temaet på dagsorden, men vi vil prøve å gjøre det offentlig. Vi vil invitere andre yrkesgrupper til vår tverrfaglige verden, utvide dialogen og samtidig skape oppmerksomhet om vår kompetanse. Møt godt frem ved denne anledning. I juni samler Folkemøtet på Bornholm igen ca. 30.000 mennesker. Vi var med sidste år med vores budskab om Dialog som nødvendighed i fredsprocessen.  At tage del heri er da en fantastisk anledning til å bli synlig og til å bidra i samfunnslivet med nye vinkler! La oss få fart på dette fagfeltet. Skal vi alle være enige om å løfte oss, og åpne oss, i en helt annen grad i 2013!

«Vi i bestyrelsen trenger akkurat dit engasjement i våre aktiviteter »

Vi har outsourcet kontingent-innkreving, kasserer- og regnskaps-funksjonen, velkommen til Joanne Jensen, og nyhetsbrevet er styrket og oppgradert med ressurser utenfor bestyrelsen. Det håper jeg du vil merke. Velkommen også til Grethe Larre, Oslo, som er vår profesjonelle grafiske designer. Turid Debes Hentze, Torshavn på Færøyene, fra hold 1, er nyhetsbrevets nye tovholder. Basale funksjoner løsrives derved fra dilemmaet med skiftende bestyrelsesmedlemmer og vi blir således mindre sårbare. Bestyrelsen skal være kraften for å skape ny energi, men ikke alene utføre enhver arbeidsoperasjon. Vi trenger flere, som kan påta seg avgrensede jobber for foreningen: tovholdere til å administrere andre og være tilstede lokalt, der arrangementer skal foregå,  en økonomigruppe at søke penger gjennom forskjellige kilder,  en gruppe (gjerne av journalister) at stimulere til samfunnskontakt andre til rent praktisk arbeid i forbindelse med arrangementer. Dette er viktige funksjoner og vi håper du vil melde deg til tjeneste!  Vi i bestyrelsen trenger akkurat dit engasjement i våre aktiviteter!

Trond

Konferancen på Samsø 2012 Klima og økologi – mat for mediatorer!

 ”Utviklingen av et slikt samfunn er ikke uten dilemmaer, og utviklingssjef Charles Nielsen gav oss et godt faktagrunnlag for å forstå energiproblematikk både i det store og det små bildet, og han ble dessuten godt kjent med, hva mediatorer kan brukes til i så måte.”

”med mediatorisk velvilje godt kunne lese ut et stort behov for eksterne krefter til å lede samarbeids-prosesser.”

Nordiske Mediatorer flyttet den 30.september til 2. oktober 2012 til Samsø, denne perlen av en øy mellom Sjælland og Jylland. Et hovedsete for vikinger i middelalderen, nå en fredelig plett på kloden. Ja, faktisk et sted for en rekke pionertiltak etablert for å møte en bedre verden. Slike pionerer føler vi mediatorer oss rett og slett i familie med. På Samsø drives samfunnet ved hjelp av fornybar energi, og det møter mennesker fra hele verden for å undersøke, hvordan dette fungerer. De nordiske mediatorene ble møtt av borgermester Jørn Nissen, som velvillig presenterte øyen, dens mennesker og ressurser. I spissen for miljøprosjektet står ildsjelen Søren Hermansen, leder av Energiakademiet. Han gav oss en innføring i prosjektets historie, dets gjennomslagskraft og ikke minst sine ideer for fremtiden. Av dette kunne man med mediatorisk velvilje godt lese ut et stort behov for eksterne krefter til å lede samarbeidsprosesser. ”kunne man med mediatorisk velvilje godt lese ut et stort behov for eksterne krefter til å lede samarbeidsprosesser.”

En frukt av energiakademiets pionerinnsats er interessen for å drive økologisk landbruk. Denne næringen er i kraftig vekst, og våre mediatorer ble kjent med en rekke av disse sjarmerende bøndene. Primært gjennom et interaktivt konfliktspill vi selv iscenesatte, men også gjennom sosial kontakt, og tilslutt: en nattlig dans til utsøkt jazzmusikk. Vi kom virkelig under huden på disse øyboere, og de vet nok, hvor de skal søke etter konfliktkonsulenter og samarbeidsøkologer, når behovet melder seg. Noen herlige turer til en rekke steder på øyen, med tilhørende smaksprøver på hjemmelaget ost og syltetøy laget på gårdene til våre nye venner, kompletterte denne viktige reisen til et spennende sted.
Trond

Julefokosten

 ” … Kirkegård, Løgstrup, Schön, Zahle og mange flere…”
Den 14. December 2012 indtog Nordiske Mediatorer Tordenskjolds Gård i Strandgade i København og fulgte dermed i fodsporene af søhelten Hans Peter Jansen Wessel, som tilbragte sine sidste år netop her. landbrugs- og skovreformatoren C. D. Reventlow anvendte for 200 år siden netop disse lokaler og udarbejdede her forslaget til forbedret skovdrift, som redder de danske og slesvigske skove. Endelig deltog Kong Frederik IV ofte i voldsomme fester, som også blev afholdt i disse lokaler i Strandgade 6. Hver gang der blev skålet og råbt hurra for majestæten, blev der saluteret med små kanoner, som stod uden for porten med front mod havnen.  Den store Nordiske Mediatorer Julefrokost levede, i en moderniseret udgave, fuldt ud op til disse historiske begivenheder. Vi 22 Nordiske Mediatorer samledes nemlig til den store årlige julefrokost, hvor der foruden god mad blev serveret faglige perler i form af kreativ aktivering. Mange fik god brug for den hukommelsesmæssige arkiverede viden om Kirkegård, Løgstrup, Schön, Zahle og mange flere, da vi alle kurserede over svære emner som: ”retfærdighed”, ”ondskab”, ”fred”, ”troværdighed”, ”ro”, ”drømme”, ”ligeværd” m.fl. Festligt, interessant og endda lærerigt.
Arvid

Next year Jerusalem
Studiereise til Palestina / Israel, efteråret 2013

”Hensikten med reisen er å oppleve konfliktene på nært hold. Dette er ingen standardreise, men en reise med de opplevelser, som kommer til oss gjennom å oppsøke personer og organisasjoner, som er sterkt berørt av de store konflikter.”

”Next year Jerusalem” er jøders i diasporas faste avskjedshilsen. Julen er friskt i minne og Jerusalem vil alltid være et ord og et sted, som vekker mediatorers oppmerksomhet. ”Alle krigers mor” har sine arnesteder her. Abraham er stamfar til både jøde og araber og ligger gravlagt i patriarkenes gravkammer i Hebron på Vestbredden. Hebron ligger på palestinsk område, men jøder befester flere byområder her. ”Det hellige land” er en liten flekk på kartet, men et arnested for konflikter med global betydning.

Disse konfliktene påvirker oss i hverdagen både symbolsk og praktisk. Vi har mange tanker om dette stedet på jord, men det er noe helt annet å være der. Se hvordan livet er, hva som skjer der, oppsøke de sentrale stedene, som har hatt så stor betydning i religions- og verdenshistorien, se de gamle koner i sine fargerike klær, komme nær innpå de ultraortodokse jødene, som går til klagemuren med sine store familier. Oppsøke sjekkpunktene, hvor vi bare kan ane palestinernes hverdag på vei til sykehus, skole eller jobb. Og ikke minst snakke med dem, som bor her, høre deres historier, møte dem i deres hjem, kjenne varmen fra menneskene og ta del i deres følelser.

Historiene vi får innblikk i, glemmer man aldri. For en del år tilbake havnet Marte Haugland midt oppe i en konflikt i Hebron. En palestinsk skole ble liggende innenfor jødiske sperringer, og de palestinske skolebarna kom i sterkt press. Marte engasjerte seg personlig sterkt i konflikten og har siden arrangert reiser til området. Hun har gjennom årene opparbeidet seg et stort nettverk i området.

Marte er vår reiseleder til det hellige land, og vi skal lave en studiereise til dette området, på det tidspunkt, det lar seg gjennomføre. Vi forestiller oss at dette skal skje på efteråret 2013, men tidspunktet er avhengig av, at det er trygt å reise og man skal tilpasse seg dem som skal være med.

”Planen er å avholde dialogiske møter med folk fra forskjellige sider i konflikten..”  Hensikten med reisen er å oppleve konfliktene på nært hold. Dette er ingen standardreise, men en reise med de opplevelser, som kommer til oss gjennom å oppsøke personer og organisasjoner, som er sterkt berørt av de store konflikter i området. Ja, det er virkelig en studiereise.

Vi har plass til 10-15 personer, og minste antall vil være 10. Vi bor på et lite palestinsk hotell i gamlebyen, i det kristne kvarteret. Hotellet er i press fra jødiske kapitalister. Vi reiser til Tel Aviv, og bor 3 dager i Betlehem og resten i gamlebyen i Jerusalem. Vi tar oss frem i området med felles transportmiddel. Vi oppsøker plassene som er arnesteder for konfliktene:

 • Betlehem med fødselskirken, hvor det var en stor massakre
 • Møter kristne palestinere i minoritet i Betlehem
 • Opplever muren som går gjennom eiendommer og tett på Betlehem
 • Oppsøker et kristent senter i byen
 • Ser vi på noen checkpointer som jødene styrer
 • Videre til Hebron med patriarkenes grav, helligt sted for jøder, kristne og muslimer
 • Ser Ramallah, hvor Arafat ligger gravlagt i et mausoleum
 • Ser øst-Jerusalem og diverse jødiske bosetninger rundt omkring i Jerusalem de viktige arnestedene for religionene, og prøver å få sett Tempelplassen
 • I gravkirken snuse på de kristne stridighetene, som spiller seg ut i selve kirkerommet

Planen er å avholde dialogiske møter med folk fra forskjellige sider i konflikten, både liberale jøder,moderate muslimer, men også ortodokse jøder, folk fra forskjellige kirkeretninger, og mer dogmatiske palestinere. Vi vil prøve å møte organisasjonen B´tselem, en jødisk organisasjon som arbeider med overtramp på begge sider i konflikten, og dessuten Badil, en palestinsk organisasjon, med sete i Betlehem. Er vi heldig kan vi også møte Mordigai Venunu, en afrikansksslektet sephardi-jøde som ble verdenskjent, fordi han røpet jødenes atomvåpenprogram for en del år siden, og siden har befunnet seg i ”husarrest” innenfor bygrensen.

Vi inviterer nå medlemmer til å stille seg på en liste.  Vi arrangerer reisen, og fastlegger tidspunktet for den, når vi vet at vi har et passende antall deltakere. Prisen på studiereisen antas å bli ca kr 10.000 kr, som dekker antatt flypris (hvis gunstig bestillingstidspunkt), overnatting og felleskostnader. Mat og drikke må den enkelte betale i tillegg.

Meld straks din interesse til sekretariatet: kontakt@nordiskemediatorer.com

Bestyrelsen

Husmæglerordning hos Dansk Ornitologisk Forening

Læs mere om, hvordan vores medlem Marion Thorning er blevet en del af konfliktpolitikken i foreningen, og hvordan hendes mæglerrolle og -arbejde opfattes af lederen, der ikke lægger skjul på, at han havde svært ved at erkende, at han som leder ikke selv evnede at håndtere alle konflikter tilfredsstillende. Og så er han også glad for, at effektiv konflikthåndtering kan ses på bundlinjen

Bornholm 2012

Rapport og evaluering fra et folkemøde i fredens tegn ”.. har været vældig opmuntrende at deltage i sådan en platform, der giver lejlighed til at tale om dialog-paradigmet..”, siger Henriette Højsteen, Mægler i Københavns Kommune, Vestegnens konfliktråd mv. MMCR og Leise Døllner, mægler i Statsforvaltningen, Bornholms konfliktråd mv. MMCR

Folkemødet er for 2. år i træk arrangeret af Bornholms Regionskommune med inspiration fra den svenske Allmadalsveckan. Formålet er at lade befolkning og politikere mødes til en nede-på-jorden drøftelse af politiske emner. Mødet havde i år også stor deltagelse af diverse interesseorganisationer – foruden de politiske partier. Der var for-annonceret 700 events – debatmøder, demonstrationer, test osv. Folkemødets hjemmeside. Mødet er udråbt som en succes – der deltog over 30.000 mennesker og der var overalt en begejstret stemning. Interessen for at tale og høre om politiske emner er til stede.

Fredsministeriets telt
I det sidste hjørne af havnen i Allinge havde Fredsministeriet fået teltplads – mellem Retten på Bornholm og Institut for Menneskerettigheder. De aktive deltagere i fredsteltet repræsenterede Aldrig mere Krig, Danmark for Fred, Fredsskattefonden, Fredsvagten og Kvækerne i Danmark og var alle venlige og imødekommende overfor mægleren, der dukkede op fredag formiddag, selv om hun ikke var bekendt med de erfarne fredsaktivister i Danmark.

Alle organisationer havde materiale i teltet og diverse skilte og bannere – foruden regnbue/fredsflaget som vajede fra teltets hjørner. Nordiske Mediatorers banner blev stillet op uden for og var derfor ret synligt. Inde i teltet blev de til lejligheden udarbejdede Power Points i stor forstørrelse hængt op på teltvæggen over bordet med brochurer, sammen med en artikel fra dagbladet Information om Syrien, som glimrende illustrerer mangfoldigheden i denne konflikt, http://www.information.dk/303303, og en artikel fra den norske avis Le Monde Diplomatique om en dokumentar-filmfestival i Israel, hvor filmen om en konkret forsoningshistorie var omtalt. http://www.lmd.no/index.php?article=12655  (Samme initiativ fik samme weekend Livia prisen i København: http://liviafonden.dk/prismodtagere/parents-circle-families-forum/ ).

Foreningens folder og et lille foldet eksemplar af de samme PP var til gængelig på bordet. Vi deltog i vagter – dvs. stod uden for teltet og kontaktede som aftalt i teltet de forbipasserende med Fredsministeriets folder, og havde også Nordiske Mediatorers folder i lommen til supplerende uddeling. Andre deltagere havde booket sig på Speakers Corner – stedet, hvor man kan tale om, hvad som helst for dem, som kommer forbi eller har slået sig ned for en stund. Har vi en fredspolitik ?

Lørdag eftermiddag holdt vi en times oplæg om vores forening og vores syn på international konfliktløsning. Leise, som havde påtaget sig opgaven med at (re)præsentere foreningen, havde inden tænkt lidt over, om vi som forening havde en formuleret fredspolitik?  Da der ikke lige var konkret bud herpå fra bestyrelsen, endte hun med at lave et lille oplæg ud fra al den glimrende teori, som vi har stiftet bekendtskab med på masteruddannelsen. Så Ramsbotham og Azar kom til ære og værdighed.

Vi fik en rigtig god snak i teltet om de bud på en multifacetteret tilgang til den fredspolitiske indsats fremfor tanken om at løse en konflikt som den i Syrien med en række raske bomber. Vi talte også en del om mægling, den store og den lille konflikt, magt og spændinger – ud fra de mere hverdagsnære konflikter som deltagerne relaterede sig til.

Deltagerne var først og fremmest de øvrige aktivister, men også et par forbipasserende hang på. Der var megen anerkendelse af indlægget og flere nye erkendelser. Også ved kontakten med forbipasserende var det karakteristisk, at det var vanskeligt for folk at forholde sig til den store konflikt udover, at de da også går ind for fred! Men ligeså snart man nævnte ordet mægling, kom der mange spørgsmål til, om man kunne bruge det i en arvesag, i en konflikt i en haveforening o.l. – så det var nemt at tale fordele og ulemper ved forskellige måder at håndtere de konflikter på, som den enkelte stod med.

Eftertanker
Samarbejdet i teltet var præget af en umiddelbar tolerance overfor forskellige fredsrelaterede budskaber. Organisationerne har tilsluttet sig de punkter, der fremgår af www.fredsministerium.dk: oprettelse af et fredsministerium, en freds-aktivistisk udenrigspolitik, civil, ikke militær konfliktløsning, forskning i fredsførelse osv. Men det fremstod ikke helt klart, at dette var udtryk for en egentlig fælles sag – forstået på den måde, at det mere var mangfoldigheden i foreningernes budskab, der var umiddelbart synlig. De forbipasserende associerede umiddelbart til Fredsvagten: måske det i Danmark er det, man forbinder med mennesker, der advokerer for fred.

Projektet med dette fredstelt var helt klart et forsøg, hvor man nu har gjort sig nogle erfaringer både af indholdsmæssig og praktisk karakter. Deltagerne har aftalt at mødes for at evaluere og planlægge næste års deltagelse i bedre tid, så der kan blive egentlige offentligt annoncerede oplæg mv. ”Hvis formålet mere er at præsentere foreningen/vores kompetencer, bør man måske finde et andet samarbejdsforum, hvor det mere er konflikthåndtering/mægling som sådan, der er i fokus.”

Vores egen evaluering munder ud i, at vi – hvis Nordiske Mediatorer vil fortsætte med at deltage i dette samarbejde – bør sende nogle repræsentanter, som ikke kun har et teoretisk forhold til international konfliktløsning, men også et praktisk. Det vil gøre det mere professionelt, specielt hvis vi skal deltage i egentlige annoncerede debatter. Hvis formålet mere er at præsentere foreningen/vores kompetencer, bør man måske finde et andet samarbejdsforum, hvor det mere er konflikthåndtering/mægling som sådan, der er i fokus. En mere levende formidling end foldere og oplæg ville helt sikkert også gøre sig. F.eks. kan det nævnes, at Retten på Bornholm havde arrangeret et retsmøde i en fiktiv voldtægtssag og dette burde selvfølgelig være efterfulgt af et konfliktrådsmøde i samme sag.  Retten var dog så venlige at lægge hus til folderne om konfliktråd og meldte om interesse herfor.

Det ville i sig selv være værdifuldt at deltage i nogle af de mange debatter i andre telte: f.eks. den svenske våbenindustris møde om Nordisk forsvarssamarbejde, Amnestys møde om ukontrolleret våbenhandel, Center for Militære Studier (KU)s møde om Kaserner eller kampfly, Folk og forsvars møde om pligt, frivillighed og medborgerskab (Hvad med en fredsaktiv værnepligt?!) ”..bør sende nogle repræsentanter, som ikke kun har et teoretisk forhold til international konfliktløsning, men også et praktisk. Det vil gøre det mere professionelt, specielt hvis vi skal deltage i egentlige annoncerede debatter.”

Alt i alt – har det været vældig opmuntrende at deltage i sådan en platform, der giver lejlighed til at tale om dialog-paradigmet og mægling, uanset om det er i den lille eller den store konflikt. Så en deltagelse i en eller anden form på næste års folkemøde vil givetvis være med til at udbrede kendskabet til og forståelse for mægling

Juli 2012, Leise og Henriette

Vil du med på folkemødet 2013?

Mulighederne for at gøre sig synlig og på den måde fremme udbredelsen af vores  budskaber om konstruktiv konflikthåndtering mv. er da en chance, som foreningen bør afprøve også i 2013. Som det fremgår af vores beretning fra sidste år, var det en meget spændende oplevelse at være tre dage i et felt, hvor rigtig mange mennesker faktisk var interesserede i at høre, hvad man stod for, og hvad det kunne bruges til. Bestyrelsen har drøftet spørgsmålet om foreningens deltagelse og er enige om, at det er en god ide, at vi markerer os på den bedst mulige måde uden i denne omgang at være en del af et mere organiseret samarbejde. Da foreningen ikke har en lønnet person, der kan trække læsset, bliver det en gør-det-selv-deltagelse. Det vil sige, at de af foreningens medlemmer, der har lyst til at være med, tilkendegiver dette overfor bestyrelsen og undertegnede. Vi kommer altså ikke til at have et telt på festival-pladsen, men vil kunne gøre flere forskellige ting, alt efter deltagernes lyster som f.eks.

 • Benytte Speakers Corner
 • Gå rundt som tavse søjler med ”mæglings-tekster” på tøjet
 • Deltage i debat-møder
 • Lave rolle-spil

Jeg vil gerne være en uformel tovholder og vil gerne være behjælpelig med informationer om overnatningsmuligheder mv. Jeg indtager en helt faciliterende rolle, dvs. at jeg anviser rammerne for, at man hver især finder vej til Bornholm og et sted at bo. Det vil sige, at jeg ikke arrangerer noget. Jeg lægger gerne hus til at mødes og spise sammen m.m. eller skaffe et mødested i Gudhjem, hvis vi er mange.

Folkemødet foregår i Allinge, men det er meldt ud, at alle overnatningsmuligheder er udtømt i Allinge. Derfor vil mit forslag være, at man forsøger at finde noget i Gudhjem, så vi kan mødes der og koordinere os og f.eks. følges til Allinge. Der kører regelmæssige busser i Folkemødedagene.

Vi har i foreningen haft nogle rigtig gode oplevelser ved at være på tur i Hardangerfjorden og på Samsø – og er altid kommet berigede derfra. Så jeg håber vi måske kunne få samme oplevelse af at møde verden i form af Folkemødet 2013. Derfor håber Henriette (som er med) og jeg at se rigtig mange af jer møde frem med opladt mægler-sind.

Så har du lyst at tage afsted og være sammen med andre om ”mød verden med mægling” – send en mail til foreningen sekretariat: kontakt@nordiskemediatorer.com og  leise.doellner@gmail.com – så sender jeg dig lidt mere praktiske informationer, hvis du ikke selv finder det, du har brug for via folkemødets hjemmeside.

Læs mere om på om rammerne for folkemødet i år.

NB: Sekretariatet for Konfliktråd deltager i 2013 mødet med et telt og måske vil vi herfra se demonstration af et konfliktråd i forlængelse af domstole og advokaters proces-spil ?

Leise