Bestyrelsen er konstitueret


På bestyrelsesmødet den 17. august 2018 blev bestyrelsen konstitueret:

Formann: Trond Lexau
Nestformann: Mie Marcussen
Kasserer: Jens Emborg
RIKOs råd: Judith Lansade, Suppleant: Jens Emborg
Medlem i arbeidsutvalget (forretningsutvalget): Leise Døllner
Kontakt til Masterutdannelsen: Leise Døllner