Faglig dag og netværk – 15. marts 2019 – i forbindelse med generalforsamlingen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Program

10-12.30 Det store konfliktfaglige netværk 
Nogle var med sidst, andre ville gerne være med – ALLE er velkomne. Vi tager temaet fra en af netværksgrupperne op, som tager udgangspunkt i bogen “At tænke – hurtigt og langsomt”. Derudover en status fra de øvrige netværksgrupper. 

12.30-13.00 FROKOST

13.00-16.00 Ex-Jugoslaviens processer
v. Balkanekspert Christian Axboe Nielsen – Fagligt oplæg den 15. marts

Lektor i Balkanstudier, Historie og Human Security ved Aarhus Universitet Christian Axboe Nielsen har tildligere været ansat som analytiker ved Det internationale Krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien (ICTY) og har været ekspertvidne i flere retsager ved tribunalet.

Domstolen afsluttede sit arbejde i efteråret 2017 efter at have udredt og taget stilling til strafbarhed for en lang række krigsforbrydelser begået i forbindelse med opløsningen af det tidligere Jugoslavien. 

På baggrund af sit mangeårige kendskab til domstolens arbejde og den viden, som de mange dokumenter og vidneafhøringer har givet, har Christian Axboe Nielsen i 2018 udgivet bogen: Vi troede ikke, det kunne ske her. Jugoslaviens sammenbrud 1991 – 1999.

Christian Axboe Nielsen giver foreningens medlemmer et unikt indblik i de processer, der førte til den voldsomme opløsningsproces, som det er kommet til udtryk gennem dokumenter og vidneudsagn ved tribunalet. 

Christian Axboe Nielsen vil også give et bud på tribunalets betydning både generelt i forhold til krigsforbrydelser og konkret i forhold til det genopbyggende arbejde i de tidligere jugoslaviske lande i dag. Hvordan går det med forsoningen ?

Nordiske Mediatorer vil med dette tema-oplæg med indlagt dialog og diskussion – udbygge den læring, vi har haft på Masteruddannelsen om udvikling og genopretning af internationale konflikter. Oplægget kan også ses som en forberedelse til den studietur, som vores suppleant i bestyrelsen Maria Mara Lukac vil arrangere for foreningens medlemmer i uge 31 i år (sidste uge af august). 

16.00-16-30 PAUSE
 – kom en mæglerkollega ved 🙂

16.30-18.30 Generalforsamling 
– indkaldelse udsendt 17.01.2019, dokument vedhæftet

18.30 – fælles middag for de interesserede 
(Dette lader sig kun gøre, hvis nogle kan hjælpe med planlægning – så sig til, hvis du kan og har lyst til at give et lille nap med at finde og koordinere med et spisested).
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bestyrelsen
Formann: Trond Lexau
Nestformann: Mie Marcussen
Kasserer: Jens Emborg
RIKOs råd: Judith Lansade, Suppleant: Jens Emborg
Medlem i arbeidsutvalget (forretningsutvalget): Leise Døllner
Kontakt til Masterutdannelsen: Leise Døllner