Fagligt arrangement og Julefrokost den 23. november 2018 i NM

Vi sætter fokus på formidling af det konfliktfaglige stof og starter vores nye konfliktfaglige netværk op denne dag. 

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i både det faglige arrangement og julefrokosten, kan du tilmelde dig de dele af dagen, du har lyst til og mulighed for at komme til.

Vi glæder os til at se dig. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Program

Kl. 10-14 Konfliktfagligt netværk, læs mere i denne pdf: Konfliktfagligt netværk i Nordiske Mediatorer
Kl. 14-17 Oplæg om formidling – info om oplægsholder følger

Hvad skaber det gode oplæg? Hvordan kan du som underviser/oplægsholder videreformidle dine faglige pointer på en god måde?

Kl. 17-18 Leg med konflikter – vi kobler leg, læring og formidling

På dagen præsenterer Nordiske Mediatorer også nogle konfliktfaglige modeller, som vi i samarbejde med en grafiker i skrivende stund er ved at få udviklet. Modellerne kan bruges af foreningens medlemmer til at formidle konfliktfaglige emner.

Kl. 18.30 Julefrokost

Første del af dagen er gratis at deltage i.

Information om pris og betaling for julefrokosten følger.