Folkemødet 2018 på Bornholm

Mød en mægler – få en god snak om en konflikt
Nordiske Mediatorers mæglere fortæller om alternativer til kampen om at få ret

Med denne titel – er det lykkedes Nordiske Mediatorer at få en såkaldt pop-up-plads tildelt under folkemødet på et godt tidspunkt og et centralt sted.

Fredag den 15. juni 2018 mellem kl 14-16 vil man i krydset foran Allinge Røgeri/Biblioteket (F99) kunne finde en lille håndfuld nordiske mediatorer med fredspiber og postkort med opfordringer til at tage hånd om konflikten!

Vi tilbyder også helt konkret konflikt-rådgivning – hvis nogen har brug for at få et nyt perspektiv på en aktuel konflikt.

Der er plads til flere aktive medlemmer af Nordiske Mediatorer, som evt. er til stede på Folkemødet, og har lyst til at bidrage med at udbrede det gode budskab.

Henvendelse: Leise på leise.doellner@gmail.com eller Ruth på rj@kondia.dk

Fra Folkemøde-programmet:

Konflikter er noget, vi alle kender. Konflikter hører menneskelivet til.

Konflikter kan føre til udvikling og fornyede erkendelser og nye muligheder for at handle. Konflikter kan også føre til sorg, kamp og ødelæggelse, f.eks. som opslidende retssager, magtkampe om børn, dårligt arbejdsklima, brudte parforhold, udbrændthed, mobning, dårligt naboskab, uvenskab i familien, røde tal på bundlinjen, manglende energi i samarbejdet, fejlslagen integration, bandeopgør, globale kriser, krige, folkemord.

Når konflikten er en realitet, kan vi vælge to veje frem:
Vi kan forsøge at få ret og vinde over den anden, eller vi kan forsøge at komme frem til brugbare løsninger gennem dialog. Nordiske Mediatorer arbejder for at fremme den anden vej: Et alternativ til at lade konflikter eskalere uhindret og et alternativ til at forsøge at vinde kampen om at få ret.

Når vi får øje på, hvad der er på spil I konflikten, hvad konflikten handler om og hvad vi hver især kæmper om, kan vi finde nye veje.