God høst !

Leder ved Trond Lexau

Om høsten faller bladene og vi kvitter oss etter hvert med det gamle liv, samtidig som vi forbereder inngangen til det nye som kommer. Årstiden gir grunnlag for refleksjon, og for å bygge opp energi for de kommende semestre. For foreningens vedkommende er det flere viktige ting å tenke gjennom. For eksempel at vi i høst fyller hele 15 år. Det betyr fokus ikke bare på selve feiringen. Den vil skje på foråret. Men fokus også på hvor vi i dag står med vår felles interesse i å utbre kunnskap om det nye paradigmet, i en verden som yter stadig sterkere motstand mot å tenke nytt og konstruktivt. Vi gir selvfølgelig ikke opp, og mye har vi tross alt fått til. Men kan vi gjøre noe annerledes i fremtiden?

Dette er et tema som er naturlig å sette på dagsorden, både i bestyrelsen og i forbindelse med jubileet.

Samtidig er foreningen involvert i et spennende samfunnsprosjekt ved navn SamXistens, som jeg har orientert om tidligere. I løpet av sommeren har vi endelig fått finansieringen på plass og kan gjenoppta planleggingen. Det er første gang vi gjør noe slikt, i form av intervensjon i samfunnet. Det er ingen enkel affære, og vi jobber stadig med tilnærmingen, fordi mye forandrer seg underveis. Vi erfarer at det gamle paradigmet stadig skaper nye forestillinger om hvordan fredsbygging skal skje. Polarisering, på stadig flere felt, er det som oppleves naturlig. Utskjelling av mennesker som opplever ting annerledes enn oss selv er en respons med stor utbredelse, spesielt når man kan sitte på hver sin facebook-fjelltopp og slynge ut ytringer og krav, uimotsagt. Men vi vinner stadig erfaring, og prosesser er og skal være åpne.

15 år er også så vidt lang tid at vi kanskje skal tenke på hvordan nye mediatorer kan nyttiggjøre seg erfaring og kompetanse fra de eldste holdene. Kanskje er det også behov for oppdatering av meglingskompetanse. Kanskje skal de første mediatorer etter hvert over i en fase hvor de kan bruke seg selv på annen måte enn tidligere? Og selvsagt skal de ferskeste mediatorene utfordres til å definere fremtiden. Til vi møtes ved jubileumsarrangementet inviterer jeg dere alle til om å starte på refleksjonene.