Godt nyttår?

Leder ved Trond Lexau

Det man kan se ved inngangen til det nye året, er en horisont i gråtoner, og om året blir godt, er et stort spørsmål. Der kan ikke være tvil om at svært mye i samfunnet, både på nordisk og internasjonal arena, seiler med samme kurs. Det er en kurs, som suksessivt fører oss galt av sted. Som konfliktkyndige mennesker kjenner vi denne kursen godt, og vi vet, hvor den ender. Vi vet også, at kursen blir stadig vanskeligere å vende. Fordi det hører en dynamikk til, som gjør det logisk å svare med samme mynt, og i stadig større doser.

Den store Donald er ikke uforutsigbar. Det er heller ikke the rocket man i Nord-Korea. Det er ei heller aktørene på forskjellig side i det politiske terreng i de europeiske lande. Samtlige agerer nemlig i henhold til den samme logikken, som føles naturlig og nødvendig, der og da.

I dette bildet speider jeg etter andre signaler i de parallelle strøminger, som normalt ledsager en uønsket utvikling. Men jeg ser bare frustrasjon, oppgitthet, og motsvar – langs samme akse. Jeg får ikke øye på noen ny kraft, i et nytt og alternativt spor, som har evne til å føre samfunnet tilbake, og siden fremover, og som har en dynamikk, som favoriserer dette. Ikke bare er det behov for en motstandskraft, som er større enn farten i den negative utvikling. Det må tegnes et nytt og tydelig spor, som ikke bare er et motsvar, men en alternativ kurs, med motsatt dynamikk.

Vi har alle et ansvar for utviklingen, ut fra hvor den enkelte befinner seg. Fordi vi forstår at svaret ligger i et nytt paradigme, og et skifte som ikke kommer av seg selv, er det vårt ansvar som forening å bidra med det vi kan.

For at det kommende år skal kunne bli et bedre, om ikke direkte godt år, er Nordiske Mediatorer, med professor emerita Vibeke Vindeløv i spissen, i full gang med å ta initiativ. I desember arbeidet vi frem en prosjektbeskrivelse for et samarbeid om dialogiske samfunnsprosesser i Danmark og Norge. I disse dager tar to andre organisasjoner stilling til vår invitasjon. Det konkrete arbeidet starter opp i løpet av vinteren. Du finner mer informasjon om prosjektet annet sted i nyhetsbrevet. Vær med å gi oss energi til dette prosjektet.