Hva skjer?

v/ Trond Lexau

Ganske mye, faktisk. På mange plan. Neste år fyller Nordiske Mediatorer 15 år. I løpet av denne tiden er verden blitt mindre, og konfliktene større, nærmere, og mer alvorlige. Vi ser det daglig. Verdenskonflikter er også blitt våre hverdagskonflikter, i vår virkelige verden, og ikke bare i medieverden, slik det var tidligere. Ved polarisering vokser partenes virkelighet utover, i en V-form, hvor avstanden maksimaliseres. Den digitale verden har forsterket denne utviklingen voldsomt, bare de siste fem årene. På facebook møter partene sine meningsfeller. Her blir man blind. Ikke bare blind, men også sterkere. My sterkere! Parallelt med denne utviklingen øker vårt ansvar som mennesker og som fagpersoner. Vi har jo valgt å forstå konflikter, og arbeide med dem, på hver vår arena.

”Mye av min jobb går ut på å prate med folk- på begge sider av konflikten- gamle, unge, sivile, soldater”. Dette skriver Eva Ulland på annen plass i nyhetsbrevet. Eva er en av våre mediatorer. Hun er monitoring officer i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSCE, og arbeider i ingenmannsland øst i Donetsk ”utenfor” Ukraina, ”utenfor” Russland. Vi er stolte av deg Eva. Det er viktig å gjøre som deg, og bruke din kompetanse i møte med mennesker i kriseområder. Men det er også mulig for oss andre å engasjere seg i den negative utviklingen vi ser over alt rundt oss.

Derfor jobber også Nordiske Mediatorer midt i minefeltet. Det er nødvendig å snakke med dem som er rundt oss, og som er berørt av de spenninger vi ser omkring oss. Vi har en fellesnevner: Jeg er bekymret, det er du også; uansett hvilket lag du spiller på. Dialog er det eneste redskapet som kan håndtere de motsetninger vi ser, og det fordrer at vi ser hverandre i øynene, og kjenner på våre følelser. Vårt svar på utfordringene har fått prosjektnavnet  SamXistens. X står selvfølgelig for det ukjente, men illustrerer også det krysset hvor veier møtes. Alle parter skal aksepteres og respekteres som mennesker i vår prosess. Du kan lese mer om prosjektet annet sted i nyhetsbrevet.

Parallelt starter vi nå planlegging av nok et møte med verdenskonflikter. På efteråret 2019 planlegges det en reise til Balkan, for å snakke med parter i en galvanisert konflikt, og undersøke virkningene av Dayton-avtalen, amerikanernes medisin og konflikthåndteringsredskap. Vi bruker de ressurser vi har på å komme nær, og som finnes nær oss. Det er slik gode prosesser blir til. De startes med andre ord gjennom de ressurser som ligger der, og med en viss porsjon mot. Vår egen Maria Lukac er selv kroat, og skaffer oss innpass der vi ønsker. Opptakten for medlemmene vil skje gjennom den faglige del av generalforsamlingen i mars 2019, hvor temaet er viet Balkankonflikten.

Den negative samfunnsutviklingen til tross: bevisstheten omkring konflikter øker, og vi trenger ikke lenger å rope fra sidelinjen. Vi skal derimot med frimodighet tilby oss å delta langt mer aktivt i samfunnskonteksten enn tidligere.

Trond Lexau

formann