Hvor godt kan et nyttår bli?

Leder ved Trond Lexau

Så har vi passert nok et nyttår, og tradisjonen tro uttrykker vi mantraet «godt nyttår!». Nye nyttårs-forsetter er utarbeidet, og registrert. Utviklingen i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt, tyder imidlertid ikke på at det året vi går inn i skal bli direkte godt. Et godt år kan nok derfor sies å være for pretensiøst. Men det kan bli et bedre år. Det er i grunnen det viktigste å være klar over, for der har vi alle en rolle. La oss være enige om å  jobbe for et bedre år.

I vår faglige kontekst betyr det å utvikle våre sterke sider, å overvinne terskler, og tilføre oss selv og omgivelsene kunnskap og motivasjon som tjener samfunnet. Ansvaret ligger på den enkelte, og på foreningen.

I 2019 fyller Nordiske Mediatorer 15 år. Det gir en god grunn til å løfte blikket. På terskelen til 2019 har foreningen satt i gang med et undervisningsnettverk. Fremgang på dette feltet kan gjøre terskelen for innsats lavere. Vi snakker om et samarbeid mellom medlemmer, hvor man deler knowhow med sine kolleger, og med siktemål å lage grafiske hjelpemidler som kan brukes av oss alle. Slik kan det utvikles en form for bank, hvorfra den enkelte kan tilpasse materialet for eget bruk. Dette er nytt i foreningen, og den første konferansen ble holdt i forbindelse med julefrokosten i november 2018. Nytt møte finner sted 14.1.2019, så her er det virkelig drive. Dette er et tiltak som bør passe for alle medlemmer, uavhengig av om man praktiserer som megler.

I løpet av foråret starter foreningen opp med gjennomføring av prosjektet «SamXistens», sammen med Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. Vi har allerede fått innvilget penger til prosjektet, og venter nå på svar også fra tre øvrige støttespillere. Det er første gang foreningen har satt i gang et slikt prosjekt. Arbeidsgruppen som utvikler dette prosjektet vil la høre fra seg senere.

På efteråret planlegger vi for en studiereise til Kroatia, hvor vi får mulighet for å møte menneskene bak en stor verdenskonflikt. Det bør være av interesse for mange. Så skal vi selvfølgelig markere 15- års jubileet. Det vil skje på efteråret, og vi kommer nærmere tilbake til dette senere. 

Vi håper på god deltakelse i foreningens aktiviteter i året som kommer, så inntil videre: Et bedre nyttår til dere alle!

Trond Lexau
formann