Internationalt samarbejde om ældremægling – noget for dig?


Vi efterlyser mastere eller mastere in spe, som kunne være interesseret i et Internationalt samarbejde om “ældre”-mægling.

Organisationen Elder Mediation International Network afholder den 24-25/5 2020 i Kbh et arrangement med KU i ryggen. Det vil sige, at det kommer til at foregå på KU. 

Lederen af organisationen efterspørger en kontaktperson/sparringspartnere, der kan indtræde i planlægningsgruppen. Kunne det være noget for dig/jer? Der kan sagtens være flere, der hjælper, og er I det, sender vi mail til jer alle og tænker, at I selv koordinerer det videre arbejde. Skriv meget gerne til nordiskemediatorer@gmail.com, hvis det har din interesse.