Jubilæumsarrangement den 6.-7. februar – Nordiske Mediatorer fylder 15 år


Den 6.-7. februar 2020 samler vi masterne til en faglig, social og netværksorienteret samling. Vi mødes torsdag til middag og har fagligt aftenarrangement med en oplægsholder. Fredag den 7. byder både på endnu et fagligt oplæg og workshops. Vi melder ganske snart ud, hvor vi skal være og hvem oplægsholderne bliver, men sæt krydset allerede nu. 

Det betyder samtidig, at vi udskyder julefrokosten den 15. november 2019 – slet derfor det kryds. 

Workshops til jubilæumsarrangementet 
Vi ønsker, at cirkulere lidt af den viden, der er i foreningen. Derfor laver vi medlemsbaserede workshops på jubilæumsarrangementet. Så har du en idé til en workshop, som du selv har lyst til at afholde, gerne med en makker, så skriv til nordiskemediatorer@gmail.com. Skriv også gerne, hvis der er et tema eller emne, du tænker ville være interessant at deltage i en workshop om, så prøver vi at sende bolden videre til et relevant medlem.

Idéerne til at holde workshops er mange – konflikter på arbejdspladser, den konfliktfyldte borgerkontakt, kroppen og konflikter, hjernen og konflikter, leg og konflikter, forsoning og tilgivelse osv. Hver workshop vil være af en varighed på ca. 1½ time.