MKM gjorde en kolossal forskel

v/ Christine Sørensen, MKM 7

Hvad masteren har betydet for mig, og hvordan jeg bruger den

Det har gjort en kolossal forskel for mig at blive uddannet master i konfliktmægling. Det har på det personlige plan udviklet mig til et mere rummeligt, nysgerrigt og – ja – spændende menneske. I professionel sammenhæng oplever jeg, at jeg er blevet en væsentlig bedre arbejdskraft som leder og forhandlingschef.

Aktiv lytning – især opsummeringer og åbne spørgsmål – bruger jeg dagligt i mit arbejde, og det gør en enorm forskel, som sjovt nok bliver ved med at overraske mig. Det er nok det værktøj, der har fået allerstørst betydning for mig. Jeg er blevet en bedre mødeleder og mødedeltager, fordi jeg i dag taler væsentligt mindre selv (!) på møderne men i stedet spørger reelt nysgerrigt rundt og på den måde bliver anderledes klogere på, hvad det handler om – det gælder uanset om det er faglige møder, samtaler med jobkandidater eller i møderne med mine medarbejdere som fx MUS-samtaler. MKM er den bedste lederuddannelse, jeg nogensinde har været på –  og det var ganske uventet.

Også som forhandlingschef er aktiv lytning et værktøj, jeg har umådelig stor glæde af. Det har en utrolig kraft for relationsopbygningen, som er så essentiel i en forhandling. Søren Viemoses forhandlingsundervisning på studiet var virkelig værdifuld for mig, og jeg blev så inspireret, at jeg efterfølgende fik ham ud og holde en temadag for alle HR-konsulenter i min afdeling. Denne temadag gav et markant kvalifikationsløft af vores forhandlingskompetencer og har betydet, at vi i afdelingen i konkrete forhandlingssituationer har en fælles teoretisk referenceramme at tale ind i og yde kollegasparring ud fra.

Jeg bruger også uddannelsen som baggrund for at undervise andre, idet jeg nu underviser medarbejdere og ledere på tværs af organisationen i konfliktforståelse. Konflikttrappen, konfliktstile, konfliktdimensioner og sprogets effekt er ikke nødvendigvis ukendt viden for dem, men det at få sat begreberne ind i en konkret, individuel arbejdsmæssige kontekst giver dem ofte nye indsigter samt lyst og mod til at ændre egne adfærdsmønstre, til gavn for trivslen og arbejdsglæden.

I en håndfuld tilfælde har jeg haft mulighed for udøve konfliktmægling mellem medarbejdere, der er kommet så dybt i konflikt med hinanden, at det har været hjælpsomt at inddrage en trediepart. Det har naturligvis kun kunnet lade sig gøre, fordi organisationen er så stor (2.400 ansatte), at jeg ikke har kendt de pågældende medarbejdere på forhånd.  Mægling på egen arbejdsplads kan rejse større etiske overvejelser, og jeg har i den forbindelse uvuderlig gavn af at indgå i en erfagruppe med tidligere MKM-studiefæller, der også afholder konfliktmæglinger eller mæglingsinspirerede konfliktsamtaler i deres egen organisation.

Ikke kun på arbejdspladsen men også i fritiden bruger jeg masteruddannelsen. Jeg deltager i frivilligt arbejde som konfliktmægler i Gerrits Trygfondsprojekt vedr. nabokonflikter i almennyttige boliger, samt i KFUMs sociale arbejde med mæglinger mellem familiemedlemmer. At kunne hjælpe andre til at slippe af med den enorme belastning, det jo typisk er at være i konflikt med sin nabo eller sit nære familiemedlem, er for mig personligt givende. Vi er altid to frivillige mæglere afsted ad gangen, og det er en superhyggelig måde at være fagligt sammen med andre MKM’er på, på tværs af årgange. Kan anbefales!

Christine Sørensen, MKM7. HR-forhandlingschef, Sundheds- og Ældreministeriet.