Ny energi på vei!

v/ Trond Lexau

I disse dager gjør nok et hold seg ferdig med mastergraden sin. Med hold åtte har Københavns Universitet  utdannet over to hundre mennesker, med tverrfaglig yrkeserfaring, i konfliktforståelse og megling. Det er gått seksten år siden Vibeke Vindeløv og Lin Adrian startet opp dette studiet, et nybrotsarbeid av uvurderlig betydning. Vi har mye å takke disse pionerer for. Nordiske Mediatorer ble startet på deres inspirasjon ved det første holdets avslutning i 2004, og foreningen feirer sitt 15 års jubileum neste år.

Ikke bare betyr det nye holdet at vi når stadig lenger ut i samfunnet med vår unike kompetanse. Et nytt hold tilfører også feltet, og foreningen, ny energi og inspirasjon! Det er derfor med dobbel glede at vi kan gratulere våre nye likemenn og likekvinner dette foråret. 

To av de nye mastere, Conrad Ravnanger og Dorthe Svinth har allerede inntatt plasser i bestyrelsen. Det er vi meget glade for! Vi håper at riktig mange slutter seg til våre rekker før de forlater sine medstuderende. De fleste har den erfaring at det er gjennom foreningen at man holder kontakten med de mest aktive, samtidig som man får mange nye fagvenner, og fremtidige samarbeidspartnere, gjennom foreningen. Med samme faglige DNA er det lett å trives i vår krets. 

Med et korps på over to hundre mennesker, og et nytt hold i anmarsj på efteråret, er tiden inne for å gi dette fagfeltet et nytt løft. Samfunnet trenger konfliktforståelse, mer enn noen gang. Det er en sannhet som nettopp nå åpenbarer seg for et stadig større antall mennesker i de nordiske samfunn. La oss samarbeide med de nye mastere om å levere!

Trond Lexau

formann