En ”overraskende” ny indsigt

v/ Jette Nedergaard  MKM 7

Hvad masteren har betydet for mig –  hvordan bruger jeg de kompetencer og den indsigt, jeg har fået

Jeg er uddannet jurist fra 1988. Jeg har løbende været på mange kurser i juridiske fag og synes, at jeg har fulgt ret godt med. Derfor var det overraskende for mig at opdage, at noget af det, der måske har skærpet min juridiske metode og kompetencer mest, har været at få dette modstykke til den juridiske tænkning ind under huden. Det at sammenstille juraen med en anden konfliktløsningsdisciplin har gjort det tydeligere, hvad henholdsvis juraen og andre former for konfliktløsning kan levere og ikke mindst, hvilket værdigrundlag vi arbejder på i de respektive metoder.

Hvordan bruger jeg masteruddannelsen i mit daglige arbejde:

Jeg arbejder som konsulent i Folketingets administration, hvor jeg har stor glæde af masteren. Jeg oplever, at den har haft stor betydning for min tilgang til mit arbejde og de opgaver og udfordringer, jeg står over i det daglige.

Jeg har stor glæde af den,

  • Når jeg sparrer med kollegaer om diverse interpersonelle og organisatoriske problemstillinger. Jeg synes selv, at jeg er blevet bedre til at lytte og holde min egen holdning tilbage til den bliver efterspurgt.
  • Når jeg skal facilitere processer. Her har jeg særligt fokus på at sikre, at alle bliver hørt, at lytte og at prøve at sætte ord på det, der eventuelt ikke bliver sagt.
  • Når jeg skal lede møder. Her er jeg blevet bedre til at opsummere og sikre, at vi har den samme opfattelse af det, vi beslutter, men jeg har også lettere ved at være i uenigheden og give plads til, at vi er uenige om det, vi ikke behøver at være enige om.
  • Når jeg skal angribe en ny problemstilling. Her synes jeg, at jeg er blevet bedre til at få sagen afdækket for både forskellige interesser og behov og til at blive i usikkerheden til en god vej viser sig.
  • Og selvfølgelig når jeg skal hjælpe med at løse en konflikt. Jeg har haft flere faciliterende samtaler med medarbejdere i konflikt. Ifølge dem har det været meget hjælpsomt i forhold til deres videre samarbejde.

Generelt forsøger jeg nu at gå et spadestik dybere og at stille mig i flere positioner, før jeg træffer beslutninger i sager, der involverer flere parter, og jeg har fået et langt større blik for, at der ofte findes en ny ”tredje vej”, når vi står i nogle svære dilemmaer.

Jeg er også blevet mere opmærksom på min egen andel i samarbejdet, på at holde bolden på egen banehalvdel og på at få tingene til at spille. Jeg prøver at bidrage til, at vi reflekterer over vores tilgang og over, om vi opnår, det vi vil, med den måde, vi griber tingene an på, herunder at der ofte ikke findes én sandhed. Jeg føler mig i dag langt bedre klædt på til at håndtere og reagere på spændinger og vanskelige situationer, og jeg er bevidst om, at en tidlig indsats og reaktion betyder meget for spændingens/konfliktens udvikling.

Jeg haft stor glæde af uddannelsen i forbindelse med facilitering af samarbejdsseminarer og inddragelse af personalegrupper i forbindelse med organisatoriske ændringer og lign. Jeg har i højere grad fået øjnene op for vigtigheden af processer, rammer, magt og kultur og på værdien af at kunne metakommunikere i situationer, hvor tingene kan synes lidt fastlåste.

Hvordan bruger jeg min master i mit fritid?

Når jeg ikke arbejder, er jeg ind imellem frivillig konfliktmægler i KFUM og i FSB (boligmæglinger). Det lærer jeg meget af. Udover den erfaringsudveksling og supervision, jeg her får som en del af mæglerkorpset, er jeg stort set altid sammen med en anden mægler. Vi støtter hinanden undervejs – i ofte svære mæglinger –  og så er det udviklende at få feed back fra sin medmægler, når mæglingen er slut.

Som gift og mor til tre voksne drenge har jeg også meget glæde af masteren.