Professionalisering af kommunikationen i daginstitutioner – bedre konflikthåndtering?

af Bettina Klostergaard Gottlieb

Afhandlingen tager sit udgangspunkt i to hypoteser – at konflikter er almindeligt forekommende, samt at det er problematisk at forholde sig professionelt til sin opgave som pædagog, når relationerne mellem de ansatte vikles ind i både personlige og private historier.

Opgaven sætter fokus på værdien af faglig uenighed, og på udviklingen af det professionelle miljø, som en måde at arbejde konstruktivt med konflikter.  Der lægges i opgaven vægt på dialog og rammer for dialog, at have forståelse for sin rolle og den sammenhæng den indgår i – samt modeller for forståelse af konflikter, som har dialog som et omdrejningspunkt. I opgaven gives der et bud på indhold i en uddannelse af ledere og tillidsrepræsentanter – hvilke elementer, der er vigtige at komme ind på.